Παιδικός Σταθμός - Προσχολική Αγωγή


Εκδόσεις αγγλικών βιβλίων και παιδαγωγικών παιχνιδιών

Η Κυρία Μόσχου έχει εκδόσει και χρησιμοποιεί στο σχολείο
τα ακόλουθα αγγλικά βιβλία:
Sing a Song
Tombola No 1
Tombola No 2
εκδόσεις Πατάκη
εκδόσεις Lily's toys
εκδόσεις Lily's toys
 Τελευταία ενημέρωση: 26 Μαΐου 2017
Σχεδιασμός - Υλοποίηση: www.web-and-business.gr