Παιδικός Σταθμός - Προσχολική Αγωγή


Οργάνωση

 


Έχουμε βαθιά συνείδηση ότι σε αυτή ακριβώς την τρυφερή ηλικία, που τα παιδιά έρχονται στο σχολείο μας, διαμορφώνεται ουσιαστικά ο χαρακτήρας τους και χρειάζεται γι'αυτό πολύ μεγάλη προσοχή όχι μόνο από τους γονείς, αλλά και από το σχολείο.
Γενικά
Λειτουργία
Στελέχωση
Μεταφορά
Μικρών Προνηπίων
Τμήματα:
Προνηπίων
Νηπίων
 Τελευταία ενημέρωση: 26 Μαΐου 2017
Σχεδιασμός - Υλοποίηση: www.web-and-business.gr