Παιδικός Σταθμός - Προσχολική Αγωγή


Συνεργασίες με παιδικούς σταθμούς της Ευρώπης
Από την Ελλάδα έχει επιλεγεί ο παιδικός σταθμός μας και συνεργάζεται με παιδικούς σταθμούς τριών κρατών της Ευρώπης ήτοι της Γαλλίας, της Ισπανίας και Φιλανδίας.
Ανταλλάσσουμε επισκέψεις, εργασίες παιδιών, παραδοσιακά παραμύθια και τραγούδια και συμμετέχουμε σε νέα προγράμματα και σχολικά σχέδια.
Το 2017 πήραμε το πρόγραμμα Erasmus Plus και συνεργαζόμαστε με τρία άλλα σχολεία τηε Ευρώπης - από την Ουγγαρία, Εσθονία και Σλοβακία.
 Τελευταία ενημέρωση: 26 Μαΐου 2017
Σχεδιασμός - Υλοποίηση: www.web-and-business.gr